Showing posts with label Agama. Show all posts
Showing posts with label Agama. Show all posts

Khutbah Rasulullah SAW tentang Fitnah Dajjal

Dari Abi Umamah Al-Bahiliy, beliau berkata: “Rasululah s.a.w telah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya itu Baginda banyak menyentuh masalah Dajjal. Baginda telah bersabda: “Sesungguhnya tidak ada fitnah (kerosakan) di muka bumi yang paling hebat selain daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah SWT ada mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi yang terakhir sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. Dajjal itu tidak mustahil datang pada generasi (angkatan) kamu. Seandainya dia datang sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu, maka aku adalah sebagai pembela bagi setiap mukmin. Kalau dia datang sesudah kematianku, maka setiap orang menjaga dirinya. Dan sebenarnya Allah SWT akan menjaga orang-orang mukmin.

“Dajjal itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Irak. Dan mempengaruhi manusia dengan begitu cepat sekali. Wahai hamba Allah, wahai manusia, tetaplah kamu. Di sini akan saya terangkan kepada kamu ciri-ciri Dajjal, yang belum diterangkan oleh nabi-nabi sebelumku kepada umatnya.

“Pada mulanya nanti Dajjal itu mengaku dirinya sebagai nabi. Ingatlah, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Setelah itu nanti dia mengaku sebagai Tuhan. Ingatlah bahawa Tuhan yang benar tidak mungkin kamu lihat sebelum kamu mati. Dajjal itu cacat matanya sedangkan Allah SWT tidak cacat, bahkan tidak sama dengan baharu. Dan juga di antara dua mata Dajjal itu tertulis KAFIR, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf.

“Di antara fitnah Dajjal itu juga dia membawa syurga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya syurganya sedangkan syurganya itu neraka, yakni panas. Sesiapa di antara kamu yang disiksanya dengan nerakanya, hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah dan hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi, maka nerakanya itu akan sejuk sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi sejuk.

“Di antara tipu dayanya itu juga dia berkata kepada orang Arab: “Seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengaku aku sebagai Tuhanmu?” Orang Arab itu akan berkata: “Tentu.” Maka syaitan pun datang menyamar seperti ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama dan suaranya pun sama. Ibu bapanya berkata kepadanya: “Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dialah Tuhanmu.”

“Di antara tipu dayanya juga dia tipu seseorang, yakni dia bunuh dan dia belah dua. Setelah itu dia katakan kepada orang ramai: “Lihatlah apa yang akan kulakukan terhadap hambaku ini, sekarang akan kuhidupkan dia semula. Dengan izin Allah orang mati tadi hidup semula. Kemudian Laknatullah Alaih itu bertanya: “Siapa Tuhanmu?” Orang yang dia bunuh itu, yang kebetulan orang beriman, menjawab: “Tuhanku adalah Allah, sedangkan engkau adalah musuh Allah.”
Orang itu bererti lulus dalam ujian Allah dan dia termasuk orang yang paling tinggi darjatnya di syurga.”

Kata Rasulullah s.a.w lagi: “Di antara tipu dayanya juga dia suruh langit supaya menurunkan hujan tiba-tiba hujan pun turun. Dia suruh bumi supaya mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya tiba-tiba tumbuh. Dan termasuk ujian yang paling berat bagi manusia, Dajjal itu datang ke perkampungan orang-orang baik dan mereka tidak me-ngakunya sebagai Tuhan, maka disebabkan yang demikian itu tanam-tanaman dan ternakan mereka tidak menjadi.

“Dajjal itu datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya dan penduduk kampung itu mengakunya sebagai Tuhan. Disebabkan yang demikian hujan turun di tempat mereka dan tanam-tanaman mereka pun menjadi.

“Tidak ada kampung atau daerah di dunia ini yang tidak didatangi Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Kedua-dua kota itu tidak dapat ditembusi oleh Dajjal kerana dikawal oleh Malaikat. Dia hanya berani menginjak pinggiran Makkah dan Madinah. Namun demikian ketika Dajjal datang ke pergunungan di luar kota Madinah, kota Madinah bergoncang seperti gempa bumi. Ketika itu orang-orang munafik kepanasan seperti cacing dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah. Mereka keluar dan pergi bergabung dengan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Dajjal. Inilah yang dikatakan hari pembersihan kota Madinah.

Dalam hadis yang lain, “di antara fitnah atau tipu daya yang dibawanya itu, Dajjal itu lalu di satu tempat kemudian mereka mendustakannya (tidak beriman kepadanya), maka disebabkan yang demikian itu tanam-tanaman mereka tidak menjadi dan hujan pun tidak turun di daerah mereka. Kemudian dia lalu di satu tempat mengajak mereka supaya beriman kepadanya. Mereka pun beriman kepadanya. Maka disebabkan yang demikian itu Dajjal menyuruh langit supaya menurunkan hujannya dan menyuruh bumi supaya menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Maka mereka mudah mendapatkan air dan tanam-tanaman mereka subur.”

Dari Anas bin Malik, katanya Rasulullah s.a.w bersabda: “Menjelang turunnya Dajjal ada tahun-tahun tipu daya, iaitu tahun orang-orang pendusta dipercayai orang dan orang jujur tidak dipercayai. Orang yang tidak amanah dipercayai dan orang amanah tidak dipercayai.”

Dari Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah s.a.w ada bersabda: “Bumi yang paling baik adalah Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal nanti ia dikawal oleh malaikat. Dajjal tidak sanggup memasuki Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal (di luar Madinah), kota Madinah bergegar tiga kali. Orang-orang munafik yang ada di Madinah (lelaki atau perempuan) bagaikan cacing kepanasan kemudian mereka keluar meninggalkan Madinah. Kaum wanita adalah yang paling banyak lari ketika itu.

Itulah yang dikatakan hari pembersihan. Madinah membersihkan kotorannya seperti tukang besi membersihkan karat-karat besi.”

Diriwayatkan oleh Ahmad, hadis yang diterima dari Aisyah r.a. mengatakan: “Pernah satu hari Rasulullah s.a.w masuk ke rumahku ketika aku sedang menangis. Melihat saya menangis beliau bertanya: “Mengapa menangis?” Saya menjawab: “Ya Rasulullah, engkau telah menceritakan Dajjal, maka saya takut mendengarnya.”

 Rasulullah s.a.w berkata: “Seandainya Dajjal datang pada waktu aku masih hidup, maka aku akan menjaga kamu dari gangguannya. Kalau dia datang setelah kematianku, maka Tuhan kamu tidak buta dan cacat.”

Dari Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah s.a.w bersabda: “Dajjal muncul pada waktu orang tidak berpegang kepada agama dan jahil tentang agama. Pada zaman Dajjal ada empat puluh hari, yang mana satu hari terasa bagaikan setahun, ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan, ada satu hari yang terasa satu minggu, kemudian hari-hari berikutnya seperti hari biasa.”

Ada yang bertanya: “Ya Rasulullah, tentang hari yang terasa satu tahun itu, apakah boleh kami solat lima waktu juga?” Rasulullah s.a.w menjawab: “Ukurlah berapa jarak solat yang lima waktu itu.”
Menurut riwayat Dajjal itu nanti akan berkata: “Akulah Tuhan sekalian alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kamu bermaksud menahannya?” Katanya sambil ditahannya matahari itu, sehingga satu hari lamanya menjadi satu minggu atau satu bulan.

Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia: “Sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan?” Mereka semua menjawab: “Ya, kami ingin.” Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan satu hari begitu cepat berjalan.

Menurut riwayat Muslim, Rasulullah s.a.w bersabda: “Akan keluarlah Dajjal kepada umatku dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama empat puluh. Saya sendiri pun tidak pasti apakah empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun. Kemudian Allah SWT mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas’ud dan kemudian membunuh Dajjal itu.”

Read More

10 Sifat Buruk Sebagai Pintu Masuk Setan Dalam Hati

“ketahuilah bahwa hati adalah ibarat sebuah benteng. Setan sebagai musuh kita selalu ingin memasuki benteng tersebut. Setan senantiasa ingin memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak mungkin benteng tersebut bisa terjaga selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya”

Asalasah ~ Pintu-pintu tersebut tidak bisa terjaga kecuali jika seseorang mengetahui pintu-pintu tadi. Setan tidak bisa terusir dari pintu tersebut kecuali jika seseorang mengetahui cara setan memasukinya. Cara setan untuk masuk dan apa saja pintu-pintu tadi adalah sifat seorang hamba dan jumlahnya amatlah banyak. Pada saat ini kami akan menunjukkan pintu-pintu tersebut yang merupakan pintu terbesar yang setan biasa memasukinya. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dalam permasalah ini.


Pintu pertama: 
Ini adalah pintu terbesar yang akan dimasuki setan yaitu hasad (dengki) dan tamak. Jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, ketamakan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran, sehingga orang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya setan. Begitu pula jika seseorang memiliki sifat hasad, setan akan menghias-hiasi sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar.

Pintu kedua: 
Ini juga adalah pintu terbesar yaitu marah. Ketahuilah, marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, pada saat ini tentara setan akan melakukan serangan dan mereka akan menertawakan manusia. Jika kondisi kita seperti ini, minta perlindunganlah pada Allah.

Pintu ketiga: 
Yaitu sangat suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian dan segala perabot yang ada. Orang seperti ini sungguh akan sangat merugi karena umurnya hanya dihabiskan untuk tujuan ini.

Pintu keempat: 
Yaitu kenyang karena telah menyantap banyak makanan. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan untuk melakukan ketaatan pada Allah. Kerugian lainnya akan dia dapatkan di akhirat.

Pintu kelima: 
Yaitu tamak pada orang lain. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan memuji orang tersebut padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya. Akhirnya, dia akan mencari muka di hadapannya, tidak mau memerintahkan orang yang disanjung tadi pada kebajikan dan tidak mau melarangnya dari kemungkaran.

Pinta keenam: 
Yaitu sifat selalu tergesa-gesa dan tidak mau bersabar untuk perlahan-lahan. Padahal terdapat sebuah hadits dari Anas, di mana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sifat perlahan-lahan (sabar) berasal dari Allah. Sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Qubro. Syaikh Al Albani dalam Al Jami’ Ash Shoghir mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Pintu ketujuh: 
Yaitu cinta harta. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta bagaimana pun caranya. Sifat ini akan membuat seseorang menjadi bakhil (kikir), takut miskin dan tidak mau melakukan kewajiban yang berkaitan dengan harta.

Pintu kedelapan: 
Yaitu mengajak orang awam supaya ta’ashub (fanatik) pada madzhab atau golongan tertentu, tidak mau beramal selain dari yang diajarkan dalam madzhab atau golongannya.

Pintu kesembilan 
Yaitu mengajak orang awam untuk memikirkan hakekat (kaifiyah) dzat dan sifat Allah yang sulit digapai oleh akal mereka sehingga membuat mereka menjadi ragu dalam masalah paling urgen dalam agama ini yaitu masalah aqidah.

Pintu kesepuluh: 
Yaitu selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Jika seseorang selalu berburuk sangka (bersu’uzhon) pada muslim lainnya, pasti dia akan selalu merendahkannya dan selalu merasa lebih baik darinya. Seharusnya seorang mukmin selalu mencari udzur dari saudaranya. Berbeda dengan orang munafik yang selalu mencari-cari ‘aib orang lain.

Semoga kita dapat mengetahui pintu-pintu ini dan semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk menjauhinya.

Rujukan: Mukhtashor Minhajul Qoshidin, Ibnu Qudamah Al Maqdisiy
Credit: rumaysho

Sumber: http://sorsow.blogspot.com/2013/01/10-pintu-terbesar-yang-dimasuki-syetan.html
Read More

Bahaya Kegemukan Dijelaskan Agama dan Sains

http://www.asalasah.net/2013/03/bahaya-kegemukan-dijelaskan-agama-dan-sains.htmlAsalasah ~ Rasulullah bersabda:
“Tidak ada seorang yang memenuhi satu bejana yang lebih buruk dari pada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalau harus memenuhinya maka hendaknya yang sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiganya untuk nafas.” (HR. Ahmad, Tirmizi dan lainnya) .
 
Ilmu pengetahuan telah sampai pada kesimpulan bahwa kegemukan dari segi kesehatan dianggap satu kesalahan dalam gizi. Hal itu disebabkan oleh penumpukan kolestrol atau tidak stabilnya endocrine (ghuddah shamma’, cairan dalam tubuh).

Faktor keturunan tidak memiliki peran besar dalam kegemukan sebagaiman yang diyakini oleh sebagian orang. Penelitian ilmiah menegaskan bahwa kegemukan mempunyai efek yang berbahaya bagi badan manusia.

Sebuah perusahan asuransi di Amerika mengeluarkan data statistik yang menyatakan bahwa semakin panjang diameter perut seseorang maka semakin pendek umurnya. Seseorang yang diameter perutnya melebihi diameter dadanya prosentasi kematiannya lebih besar.
 
Studi ilmiah juga menyebutkan bahwa penyakit gula kebanyakan mengenai orang yang gemuk, bukan orang yang normal. Kegemukan juga bisa mengganggu fungsi anggota badan yang lain terutama jantung; dimana kolesterol yang akan menempati sebagian tempat yang kosong dari syaraf-syaraf jantung. Hal itu sangat mempengaruhi kerja jantung.

Sungguh benar sabda Rasulullah yang mewanti-wanti akan kegemukan dan kolesterol. Beliau bersabda , “Perut besar adalah sarang penyakit.”
 
Studi ilmiah melarang penggunaan obat-obatan untuk menurunkan berat badan karena sangat berbahaya. Studi ilmiah juga menunjukkan bahwa solusi terbaik untuk menurunkan dan menjaga berat badan adalah mengikuti apa yang diperintahkan Allah agar tidak berlebih-lebihan dalam makan, dan mengikuti anjuran Rasul dalam cara makan seperti yang tertera dalam hadits yang kita sebutkan sebagai penerapan firman Allah Ta’ala,
“Wahai anak Adam, gunakanlah perhiasanmu pada setiap masjid, makanlah, minumlah dan jangan berlebih-lebihan sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf:31).
 
Dengan demikian Islam telah mendahului ilmu barat modern sejak lebih dari 14 abad yang lalu dalam menganjurkan pentingnya keseimbangan dalam makan minum dan memperingatkan bahaya berlebih-lebihan dalam hal diatas. 
 
Rasulullah bersabda: “Asal segala penyakit adalah kekenyangan.” 
(Hadits ini disebutkan oleh Suyuthi dalam kitab Jami’us Soghir).
 
Hadits ini termasuk petunjuk yang jelas dalam menjaga kesehatan alat pencernaan, yang berarti menjaga badan secara keseluruhan dari bahaya keracunan yang ditimbulkan akibat kekenyangan; akibat perut besar karena makanan yang melibihi kapasitas kerjanya. Juga yang ditimbulkan oleh keharusan mencerna makanan baru sebelum yang pertama selesai dicerna.
 
Semua itu mengakibatkan sulitnya pencernaan dan pengasaman lambung yang dapat mengakibatkan terjadinya radang-radang tajam yang menular yang terus-menerus, akibat dari menetapnya bakteri-bakteri yang mengalirkan racun melalui aliran darah.

Kondisi seperti ini akan mempengaruhi alat syaraf, alat pernafasan, alat buang air dan alat-alat lain yang merupakan alat vital dalam badan sehingga akan menimbulkan gangguan dalam fungsi masing-masing.
 
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sumber pokok dari timbulnya segala penyakit itu berlebih-lebihan dalam makan sehingga menjadi kekenyangan yang mengakibatkan adanya banyak penyakit sebagaimana yang dinyatakan penelitian ilmu kedokteran modern.

Sumber: http://www.jurnalhajiumroh.com/post/dunia-islam/kegemukan-sunnah-nabi-dan-fakta-ilmiah
Read More

Mukjizat Al Quran dan Keajaiban Dari Tidur Singkat

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya
ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari
dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya.
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang mendengarkan,”
(Qs. Ar-rum:23)

♦♦♦
 
 
Asalasah ~ RUPANYA untuk me-refresh otak, ketika ia merasa lelah di siang hari akibat akumulasi informasi yang sampai sehingga kinerja menjadi kurang efisien, maka sebetulnya memerlukan rehat sejenak, yakni dengan tidur sejenak.
 
Rehat ini bagi otak merupakan penyusunan kembali informasi dan pengorganisasian gelombang-gelombang sel dan memantapkan informasi yang diperoleh di siang hari.
 
Oleh karena itu, para ilmuwan menegaskan pentingnya tidur malam hari atau tidur sebentar siang hari dan bahwa pemberian rehat kepada otak ini akan memperkuat memori. Mereka menemukan bahwa orang yang biasa tidur sebentar di siang hari, kinerja ilmiahnya mereka lebih baik, dan kemampuan mengingat sesuatunya akan lebih cepat..
 
Sebuah tim peneliti dari Universitas Lubeck, Jerman , melakukan tes diagnostik pada 52 sukarelawan. Para sukarelawan diminta untuk tidur dalam rentang waktu tertentu, tanpa membedakan waktu siang atau malam. Dan hasilnya, kondisi mereka sama dan tidak berbeda.
 
Dan hasilnya ternyata tidur singkat di ‘siang hari’, sama pentingnya dengan tidur di malam hari. Para peneliti mengatakan tidur siang hari sebentar—yang disebut dalam Islam dengan istilah qailullah itu sangat berguna, sama seperti tidur di malam hari. Mereka mengatakan, bahwa dari perspektif perbaikan sikap dan perilaku, tidur siang berguna, sama sebagaimana tidur malam, terkait dengan fungsi kognitif seseorang.
 
Diingatkan kembali terhadap apa yang disampaikan Al Quranul Karim, untuk tidur di malam dan siang hari. Bahkan tidur siang sebentar itu tidak kalah pentingnya sebagaimana tidur malam.
 
Ini adalah tanda keajaiban Al-Qur’an sebagai kitab yang diturunkan dari Allah Yang Maha Mengetahui. Karena informasi ini baru bagi para Ilmuwan, bahkan mereka tidak tahu pentingnya tidur siang kecuali di abad ke dua puluh satu. Sedangkan Al Quran telah menekankan pentingnya tidur malam dan siang, sebagai suatu keajaiban dan tanda kekuasaan Allah, sejak empat belas abad lalu!
 
Memori Otak Saat Seseorang Baru Saja Bangun Tidur
 
Para ilmuwan Universitas Harvard melakukan penelitian terkait hubungan antara memori ingatan dan tidur. Mereka menggunakan alat scan resonansi MRI fungsional magnet, hingga mereka mendapati adanya aktivitas otak di kawasan yang spesifik. Kemudian aktifitas bergerak ke wilayah kedua dan begitulah seterusnya bahwa otak melakukan penataan informasi, berkoordinasi, dan menyimpan informasi sehingga mudah diambil kembali setelah seseorang bangun dari tidur.
 
Namun studi selanjutnya menunjukkan bahwa fokus otak seseorang ada pada tahap minimum ketika ia baru saja bangun tidur. Dibutuhkan waktu antara 15-30 menit untuk dapat mengembalikan kemampuan pikiran. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar seseorang segera setelah bangun tidur melakukan beberapa latihan ringan untuk memulihkan aktivitas otak.
 
Di sini, kita juga bisa memahami mengapa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam banyak mengingat Allah langsung setelah bangun dari tidur. Beliau kemudian berwudhu, berdo’a, lalu shalat. Jadi beliau menggunakan bagian waktunya setelah tidur untuk berdo’a dan berdzikir, sebelum melakukan aktifitas lain atau menentukan keputusan. Jika kita kaji pandangan para ilmuwan dewasa ini, mereka menegaskan bahwa memori manusia berada pada posisi terendah setelah baru saja bangun dari tidur.
 
Para peneliti memperingatkan dokter yang berjaga malam, juga petugas pemadam kebakaran dan pekerja dimalam hari yang pekerjaannya membutuhkan pengambilan keputusan penting setelah bangun. Disarankan mereka untuk tidak mengambil keputusan atau tidak mengambil tindakan apapun sampai setelah seperempat jam setelah bangun tidur.
 
Inilah Sebabnya Allah subhanahu wata’ala berfirman :
“Allah memegang jiwa (seseorang) pada saat kematiannya dan jiwa (seseorang) yang belum mati ketika ia tidur, maka Dia tahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.”(Qs. Az-Zumar:42).
 
Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya tidur dan kaitan antara tidur dengan mati. Karena itu kita, dengan berdzikir kepada Allah subhanahu wata’ala sebelum tidur dan setelah bangun dari tidur. Bercermin pada apa yang dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
 
Apa Pelajaran yang Kita Petik dari Studi Ini?
  • Jangan terlalu banyak tidur, dan bangunlah disaat shalat Subuh. Gantilah sebagian kekurangan tidur kita diwaktu malam dengan tidur sejenak diwaktu siang.
  • Manfaatkan waktu tidur kita dengan mendengarkan tilawah Al Qur’an murottal. Otak akan bekerja menyimpan ayat-ayat yang dibacakan itu saat kita tidur. Ini adalah salah satu cara untuk membantu kita menghafal Kitabullah.
  • Hal pertama yang harus dilakukan setelah bangun langsung adalah berdo’a sebagaimana diajarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,

“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nyalah kami dikumpulkan”.
 
Lalu berwudhulah, shalat dan bacalah Al Qur’anul karim selama sekitar 15 menit minimal. Aktifitas seperti ini akan menambah kemampuan kita untuk bias tepat mengambil keputusan penting dalam hidup. (islampos/kucinta al-qur’an)

Sumber: http://www.jurnalhajiumroh.com/post/dunia-islam/mukjizat-al-quran-dan-keajaiban-tidur-singkat
Read More

Hal-Hal Menarik Seputar Azan di Dunia

http://www.asalasah.net/2013/02/hal-hal-menarik-seputar-azan-di-dunia.html
Asalasah ~ Setiap hari suara azan terdengar, apalagi bagi yang tinggal di negara muslim. Azan merupakan seruan bagi umat Muslim untuk menunaikan salat. Apabila azan telah berkumandang, maka sebagian besar umat muslim datang ke masjid-masjid terdekat untuk menunaikan salat. Azan memiliki keistemawaan sehingga bagi orang yang menyerukan azan sekalipun, Allah telah menjanjikan pahala kepadanya. Di balik keistimewaan tersebut, azan juga menyimpan fakta unik. Berikut adalah 6 fakta unik mengenai azan yang dihimpun detikRamadan, Minggu (12/8/2012).

1. Kalimat penyeru yang mengandung kekuatan dahsyat 
Begitu azan berkumandang, kaum muslim yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah akan segera bergegas ke masjid menunaikan salat. Tanpa sadar syaraf akan memerintahkan tubuh untuk segera menunaikan salat.

Simpul-simpul kesadaran psiko-religius dalam otak umat muslim mendadak bergetar hebat, terhubung secara simultan, dan dengan totalitas kesadaran seorang hamba (abdi). Seakan suara khas azan telah tertanam dalam alam bawah sadar setiap muslim. Sehingga ketika mendengarnya, indra-indra tubuh mereka lalu bergerak untuk salat. Suara azan seakan telah menyentuh fitrahnya untuk beribadah.

2. Banyak non-muslim yang menjemput hidayah setelah mendengar azan
Banyak kisah perjalanan hidup kaum mualaf hingga akhirnya menemukan hidayah yang seringkali menyentuh nurani. Berbagai sebab mereka akhirnya masuk Islam. Salah satu sebab yang sering terjadi adalah suara azan yang didengar mereka, telah menggetarkan hari dan kesadaran terdalam untuk mengucap syahadat. Seakan fitrah Islam dalam diri mereka terbangkitkan melalui alunan azan itu.

Kementerian Urusan Agama Turki pernah melansir sedikitnya 634 orang telah masuk Islam selama tahun 2011, termasuk 467 wanita, yang berusia rata-rata 30 sampai 35 tahun, dan berasal dari kebangsaan yang berbeda mulai dari Jerman, Maldiva, Belanda, Perancis, Cina, Brasil, AS, Rumania dan Estonia. Mereka adalah turis-turis yang tengah melancong ke Turki.

Di kota Kayseri Turki sendiri, sedikitnya 14 orang telah masuk islam selama empat tahun terakhir, termasuk 10 wanita. Grand Mufti kota Kayseri, Syaikh Ali Marasyalijil menyebutkan umumnya mereka masuk Islam setelah tersentuh mendengar alunan azan.

Rapper papan atas Amerika Serikat, Chauncey L Hawkins yang populer disapa Loon bahkan mengakui masuk Islam setelah mendengar suara azan saat dirinya tengah berkunjung ke Abu Dhabi, Dubai.

Masih banyak lagi kisah menyentuh mualaf yang masuk Islam setelah mendengar alunan kumandang azan.

3. Perintah azan datang melalui mimpi
Pada awalnya Rasulullah SAW m tidak tahu dengan cara yang digunakan untuk mengingatkan umat muslim bila waktu salat tiba. Ada sahabat yang menyampaikan usul untuk mengibarkan bendera, menyalakan api di atas bukit, meniup terompet, dan membunyikan lonceng. Semua saran itu dianggap kurang cocok.

Hingga datanglah sahabat, Abdullah bin Zaid yang bercerita jika dia mimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan seperti saat ini. Lalu dikabarkanlah perihal mimpi ini kepada Rasulullah. Umar bin Khathab mendengar hal itu dan ternyata dia juga mengalami mimpi yang sama. ”Demi Tuhan yang mengutusmu dengan Hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat (di dalam mimpi)". Lalu Rasulullah bersabda: ”Segala puji bagimu.”

Rasulullah menyetujui untuk menggunakan lafaz-lafaz azan itu sebagai tanda waktu salat tiba.

4.Dikumandangkan saat peristiwa-peristiwa bersejarah
Selain digunakan untuk menandakan waktu salat tiba, azan juga dikumandangkan pada momen-memen penting dan bersejarah. Misalnya ketika seorang bayi lahir. Selain itu, saat peristiwa penting dalam Islam terjadi, azan juga berkumandang. Ketika pasukan Rasulullah berhasil menguasai Makkah dan berhala-berhala di sekitar ka'bah dihancurkan, Bilal bin Rabbah mengumandangkan azan dari atas Ka’bah.

Peristiwa lain, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Ottoman yang mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur, beberapa perajurit Ottoman masuk ke dalam lalu mengumandangkan azan sebagai tanda kemenangan mereka.


5. Miliaran kali dikumandangkan sejak 14 abad lalu
Adzan dikumandangkan 5 kali sehari. Semenjak azan pertama kali dikumandangkan 14 abad lalu hingga saat ini, tak dapat dihitung berapa juta kali azan telah berkumandang.

Anggaplah setahun 356 hari. Jika 14 abad adalah 1400 tahun, maka 1400 tahun x 356 hari = 511000 hari. Dalam satu hari, azan 5x dikumandangkan. Sehingga sedikitnya azan telah dikumandangkan 2.555.000 kali. Jika dalam satu hari ada 1 juta muslim di dunia yang mengumandangkan azan, jadi azan telah dikumandangkan sebanyak 2.555.000.000.000 kali. Subhanallah!

6. Tak henti dikumandangkan hingga kiamat
Bumi berbentuk bulat. Ini menyebabkan terjadi perbedaan waktu solat pada setiap daerah. Ketika adzan telah selesai berkumandang di satu daerah, maka selanjutnya adzan berkumandang di daerah lain.

Satu jam setelah azan selesai di Sulawesi, maka azan segera bergema di Jakarta, disusul pula Sumatera. Dan azan belum berakhir di Indonesia, maka ia sudah dimulai di Malaysia. Burma adalah di baris berikutnya, dan dalam waktu beberapa jam dari Jakarta, maka azan mencapai Dacca, ibukota Bangladesh. Dan begitu azan berakhir di Bangladesh, maka ia ia telah dikumandangkan di barat India, dari Kalkuta ke Srinagar. Kemudian terus menuju Bombay dan seluruh kawasan India.

Srinagar dan Sialkot (sebuah kota di Pakistan utara) memiliki waktu azan yang sama. Perbedaan waktu antara Sialkot, Kota, Karachi dan Gowadar (kota di Baluchistan, sebuah provinsi di Pakistan) adalah empat puluh menit, dan dalam waktu ini, azan Fajar telah terdengar di Pakistan. Sebelum berakhir di sana, ia telah dimulai di Afghanistan dan Muscat. Perbedaan waktu antara Muscat dan Baghdad adalah satu jam. Azan kembali terdengar selama satu jam di wilayah Hijaz al-Muqaddas (Makkah dan Madinah), Yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait dan Irak.

Perbedaan waktu antara Bagdad dan Iskandariyah di Mesir adalah satu jam. Azan terus bergema di Siria, Mesir, Somalia dan Sudan selama jam tersebut. Iskandariyah dan Istanbul terletak di bujur geografis yang sama. Perbedaan waktu antara timur dan barat Turki adalah satu setengah jam, dan pada saat ini seruan shalat dikumandangkan.Iskandariyah dan Tripoli (ibukota Libya) terletak di lokasi waktu yang sama. Proses panggilan azan sehingga terus berlangsung melalui seluruh kawasan Afrika. Oleh karena itu, kumandang keesaan Allah dan kenabian Muhammad saw yang dimulai dari bagian timur pulau Indonesia itu tiba di pantai timur Samudera Atlantik setelah sembilan setengah jam.

Sebelum azan mencapai pantai Atlantik, kumandang azan Zhuhur telah dimulai di kawasan timur Indonesia, dan sebelum mencapai Dacca, azan Ashar telah dimulai. Dan begitu azan mencapai Jakarta setelah kira-kira satu setengah jam kemudian, maka waktu Maghrib menyusul.

Begitu seterusnya azan terus berkumandang di bumi dan tidak pernah berhenti hingga kiamat terjadi.

sumber: http://abiiciijail.blogspot.com/2013/02/fakta-unik-tentang-adzan.html#ixzz2LoKjo5UO

Read More

Islam Bagian dari Sejarah dan Kemajuan Amerika

Asalasah ~ Amerika Serikat (AS) adalah negara yang toleran dan menghargai semua etnis, suku bangsa, maupun keyakinan beragama. Hal ini tertuang dalam undang-undang dasar negara dan menjadi prinsip dasar pondasi pembangunan AS dari awal terbentuk hingga saat ini.

Kiranya itulah yang hendak disampaikan oleh Utusan Khusus Menteri Luar Negeri AS untuk Masyarakat Muslim, Farah Anwar Pandith, kepada VIVAnews.com, Selasa, 9 Agustus 2011. Dalam wawancara, Pandith juga menggarisbawahi peran Islam dalam sejarah mewujudkan kebebasan beragama dan toleransi di negaranya.

Antara lain hal ini terwujud dari sikap para kepala negara AS yang menempatkan Islam dalam koridor pemerintahan maupun sosial. Presiden AS yang ke 34, Dwight Eisenhower, misalnya. Dia memberikan sebidang lahan di Washington DC untuk para pemeluk Islam mendirikan mesjid dan beribadah. Tempat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Islamic Center di seantero AS.

Masih banyak lagi peran Islam dalam pembangunan AS, salah satunya dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan. Untuk tahu lebih jauh, simak wawancara lengkapnya berikut ini:

Bagaimana posisi Islam di pemerintahan AS?Di AS, kami menerapkan prinsip pemerintahan yang terpisah antara gereja, mewakili agama, dan negara. Berdasarkan prinsip itu, unsur agama benar-benar tidak terdapat dalam urusan negara.

Contohnya, di negara kami tidak ada Kementerian Agama. Tak ada pula badan khusus lain yang menangani masalah agama.

Undang-undang dasar AS sendiri menggarisbawahi pentingnya kebebasan sebagai komponennya yang paling esensial. Dalam UUD, kebebasan berekspresi, beragama, dan kebebasan secara umum dijamin.

Setiap warga negara berhak menjalankan ajaran agama mereka masing-masing, bahkan tidak beragama pun diperbolehkan.

Rumah ibadah apapun bisa didirikan di AS. Atribut keagamaan apapun juga bebas dipakai. Umat Kristen bebas memakai salib, Islam bebas memakai peci dan kerudung, Yahudi bisa memakai penutup kepala mereka sendiri.

Di AS sendiri, orang-orangnya memiliki rasa ingin tahu yang besar. Di setiap masjid, pasti ada keterangan mengenai aliran keuangan, kegiatan keagamaan, kegiatan antar agama, dan kegiatan lain yang dilakukan masjid tersebut.

Saya rasa penting bagi kita untuk mengetahui nilai-nilai dasar AS. Pendiri negara kami menekankan perlunya pendidikan kebebasan beragama. Seperti yang diucapkan Presiden George Washington, bahwa kebebasan semacam itu sangatlah penting untuk rakyat AS.

Dari pemerintahan presiden Washington hingga Presiden Obama, semua presiden membicarakan masalah keyakinan. Namun sejauh ini, baru Presiden Obama yang benar-benar melakukan usaha menjamin kebebasan.

Islam sendiri sudah menjadi bagian dari AS karena agama itu masuk ke negara kami ratusan tahun yang lalu. Jadi Islam sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa kami. Islam merupakan bagian penting untuk negara kami.
Bagaimana sejarah hubungan antara Islam dengan pemerintah AS?Para pemimpin kami menghargai Islam, dan mereka memiliki cara sendiri untuk menunjukkannya. Contohnya, pada masa pemerintahan Presiden Thomas Jefferson, beliau meletakkan satu salinan lengkap Al-Qur'an di rak bukunya. Presiden John Quincy Adams adalah presiden pertama yang mengadakan iftar bersama dengan Duta Besar Tunisia.

Lebih dari 50 tahun lalu, Presiden Dwight Eisenhower mengetahui tidak ada tempat khusus bagi Muslim untuk beribadah di Washington DC. Akhirnya beliau memberikan sebidang tanah untuk Muslim Washington dan mengatakan, tempat ibadah yang mereka inginkan bisa dibangun di atasnya. Kini, di atas tanah itu berdiri Islamic Center Washington DC.

Bill Clinton saat masih menjabat sebagai presiden mengadakan perayaan Idul fitri pertama di Gedung Putih. Presiden Gerald Ford dan Jimmy Carter juga memberikan sedikit waktunya untuk turut berdoa pada waktu berbuka puasa.

Presiden kami sebelumnya, George W. Bush, juga menaruh Al-Qur'an di perpustakaannya di Gedung Putih. Bush adalah presiden AS pertama yang menunjuk seorang Muslim menjadi imam AS untuk misi kebebasan beragama di dunia.

Namun, Dari semua presiden yang berusaha merangkul masyarakat Muslim, usahanya belum ada yang sebagus Obama.

Presiden Obama berusaha merangkul Muslim di seluruh dunia. Beliau beberapa waktu yang lalu sempat pergi ke Turki dan berusaha menjalin hubungan dengan muslim di sana. Presiden Obama mengadakan perjanjian yang didasarkan penghormatan dan kesamaan kepentingan. Di departemen apapun yang ada di AS, kami semua menerapkan misi Obama tersebut.

Bagaimana kontribusi Muslim terhadap pertumbuhan ekonomi dan politik AS?
Ada integrasi antara Islam dan AS di setiap levelnya. Pada dasarnya, warga AS bekerjasama dengan semua orang dari berbagai latar belakang, termasuk Muslim.
Saya bisa melihat mereka (Muslim) di semua bidang, mulai dari politik, hukum, pendidikan, wirausaha dan bisnis. Ada pula Muslim AS yang terjun sebagai ilmuwan kenamaan, musisi, atlet, dan representasi masyarakat sipil lain.

Islam di AS akan menjadi besar, dan presiden Obama sudah pernah membicarakan hal ini. Satu hal yang perlu saya tekankan, tidak ada kontradiksi antara menjadi Muslim dan menjadi warga AS.

Dari segi bisnis, para masyarakat Muslim AS memiliki daya beli yang paling tinggi di antara masyarakat lainnya, yaitu sekitar US$200 miliar (Rp1,7 triliun). Itu jumlah yang sangat besar. Menurut lembaga poling Gallup, komunitas Muslim juga merupakan salah satu yang memiliki pendidikan dan penghasilan tertinggi. Muslim Amerika tidak bisa dianggap enteng.

Apakah Islamophobia masih menjadi isu besar di AS? bagaimana pemerintahan Obama menanganinya?Selama sepuluh tahun sejak terjadinya peristiwa 11 September, seluruh dunia melihat Islam dengan cara berbeda. Namun demikian, ada pembeda antara penganut Islam sejati dengan penganut paham ekstrem.

Saya lihat ada hampir 50 negara Muslim di seluruh dunia, dan tidak menutup mata akan adanya orang-orang yang tidak toleran dan menaruh prasangka. Presiden Obama menginginkan agar kita lebih fokus terhadap usaha menjaga perdamaian dan saling menghormati.

Sebagai utusan untuk masyarakat Muslim, saya ingin tahu apa yang bisa kami lakukan untuk mencegah Islamophobia meluas. Oleh sebab itu, kami meluncurkan kampanye "2011 Jam Melawan Kebencian" di Facebook.

Banyak sekali anak muda yang tergabung dalam kampanye ini, mereka menulis hal-hal seperti 'Ini bukan dunia yang ingin kami tinggali', 'Kami tidak mau hidup seperti ini'. Jadi, di Facebook kami mendapat banyak dukungan dari anak muda yang ikut mendedikasikan jam mereka untuk komunitas yang tidak memakai atribut keagamaan dan memeluk keyakinan yang berbeda dengan mereka.

Saya sendiri mendedikasikan sekian jam untuk komunitas Kristen, sekian jam lagi untuk komunitas Hindu. Asal para pendukung ini macam-macam, mulai dari AS hingga Azerbaijan. Saya ingin Indonesia ikut terlibat juga.

Bagaimana AS mencegah terjadinya kasus penistaan agama, contohnya seperti pembakaran Al-Quran beberapa waktu lalu?Kriminal, apapun bentuknya, dilarang dalam hukum kami tanpa melihat keyakinan. Pembakaran Al-Qur'an ini merupakan hal yang terpisah dari kebebasan berekspresi. Jika ada tindakan yang melawan hukum, maka badan hukum akan segera menindaknya.

Kebebasan berekspresi tidak boleh melanggar hukum. Namun ini seringkali disalahgunakan orang-orang, mereka melakukan tindakan yang menyinggung. Tentu saja kita tidak bisa mengatur perilaku dan kata-kata orang lain, bukan?

'Makhluk-makhluk' pelaku pembakaran di Florida itu jumlahnya tidak banyak, hanya 50 orang. Dengan demikian, mereka bukan representasi dari masyarakat AS. Masyarakat kami secara luas adalah masyarakat yang saling menghargai. Tak peduli Anda kaum mayoritas atau minoritas, di negara kami, hak-hak setiap warga negara benar-benar terjamin.
***
Farah Anwar Pandith ditunjuk oleh Menlu Hillary Clinton untuk menjadi utusan khusus masyarakat Muslim pada Juni 2009. Tugasnya adalah merengkuh masyarakat Muslim di seluruh dunia, baik di tingkat antar masyarakat maupun organisasi. Dia mendapatkan gelar Master di Sekolah Hukum dan Diplomasi Fletcher Universitas Tufts. Spesialisasinya adalah Studi Keamanan Internasional, Peradaban Islam dan Asia Barat, Negosiasi Internasional dan Resolusi Konflik.(eh)

Sumber: http://artikel-seru.blogspot.com/2011/12/islam-adalah-bagian-dari-sejarah.html
Read More

Beginilah Hari Valentine Ala Yahudi

Asalasah ~ Perayaan Hari Valentine sebagai warisan tradisi kaum penyembah berhala kian terbukti lantaran agama Yahudi juga tidak mengenal soal Hari Kasih Sayang itu. Mereka memiliki hari sendiri buat menyatakan perasaan kasih dan sayang mereka.

Hari Valentine versi Yahudi ini disebut Tu B'Av, diperingati saban tanggal 15 bulan av dalam kalender Yahudi. Perayaan Tu B'Av tidak hanya mendemonstrasikan kasih sayang, namun juga sebagai ajang mencari jodoh, seperti dilansir surat kabar the Jerusalem Post, Agustus tahun lalu.

Tradisi ini disebutkan dalam Talmud. "...(Di hari itu), para perawan Yerusalem keluar dengan pakaian serba putih, yang mereka pinjam untuk tidak membuat malu kaum papa...(mereka) keluar dan menari di kebun-kebun anggur seraya berseru: Hai pemuda, lihatlah siapa kau pilih untukmu. Jangan pilih karena kecantikan tapi lihat asal usulnya..."

Sayang tradisi itu hanya bertahan sampai Kuil Sulaiman kedua dihancurkan. Selepas itu, tidak ada cerita turun temurun atau bukti tertulis komunitas-komunitas Yahudi masih berpesta merayakan Hari Tu B'Av.

Yang terjadi saat ini di Israel adalah perayaan Tu B'Av dilakukan dengan cara memberikan bunga kepada orang disayangi dan makan malam romantis. Roti-roti berbentuk hati juga ramai dijual. Restoran-restoran menampilkan menu istimewa pada Hari Tu B'Av untuk sepasang kekasih. 

Klub-klub malam di seantero negara Zionis itu menggelar pesta dengan band dan pemandu musik khusus. Tu B'Av juga menjadi hari pilihan buat menikah.

Kalau Tu B'Av menandai permulaan panen anggur, Hari Yom Kippur mengakhiri panen anggur. Talmud menyatakan Tu B'Av dan Yom Kippur adalah dua hari suci paling gembira dalam perayaan Yahudi.

sumber : http://www.atjehcyber.net/2013/02/hari-valentine-versi-yahudi.html#ixzz2Kq9oU9Og
 
Read More